Frumherji hf. býður upp á faggiltar skoðanir á gæðastjórnunarkerfum hönnuða, hönnunarstjóra, byggingastjóra og iðnmeistara. 

 

PANTA SKOÐUN (vefbeiðni)

Athugið að ekki þarf að senda gögn með beiðni um virkniskoðun. 

Spurningar og svör HMS

 

Ferli skjalaskoðunar

Við skjalaskoðun er farið yfir hvort gæðastjórnunarkerfið uppfylli þær kröfur sem settar eru fram í gildandi lögum um mannvirki og byggingarreglugerð ásamt leiðbeiningum og skoðunarhandbókum Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um gæðastjórnunarkerfi. Farið er yfir hvort gert hafi verið ráð fyrir vistun skjala sem viðkoma starfsemi og byggingarleyfisskyldum verkum viðkomandi aðila og hvort í kerfinu sé lýsing á innra eftirliti með eigin verkum ásamt gátlista til notkunar við eftirlitið. Í kerfi byggingarstjóra er einnig gerð krafa um lýsingu á lokaúttekt og undirbúningi hennar í samræmi við kafla 3.9 í byggingarreglugerð, þar sem meðal annars er gengið frá skýrslu yfir allar úttektir og frágangi handbókar. Bent er á að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur gefið út leiðbeiningar nr. 16.1.1 um gerð handbókar mannvirkis.

Ferli virkniskoðunar

Í virkniskoðun er farið yfir hvort virkni kerfisins sé í samræmi við kröfur byggingarreglugerðar nr. 112/2012 og leiðbeiningar og skoðunarhandbækur Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um gæðastjórnunarkerfi. Við skoðun eru eitt eða fleiri verk rakin og m.a. kannað hvort viðeigandi gögn hafi skilað sér á rétta staði inn í gæðastjórnunarkerfið. Farið er sérstaklega yfir hvort eftirlit með eigin verkum (innri úttekt) hafi farið fram í viðkomandi verki í samræmi við verksvið viðkomandi aðila samkvæmt byggingarreglugerð. Að auki er farið yfir hvort búið sé að lagfæra athugasemdir sem gerðar voru í skjalaskoðun og skrá úrbætur, hafi slíkar athugasemdir verið gerðar.

Við gerð gæðastjórnunarkerfa er bent á leiðbeiningar og skoðunarhandbækur Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um gæðastjórnunarkerfi sem og byggingarreglugerð.

Við bendum á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ef þörf er á frekari upplýsingum. 

Athygli er vakin á því að einnig þarf að sækja um skráningu gæðastjórnunarkerfis hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun.

 

 

2023-03-29 22:13:54