Frumherji hf. er leiðandi á sviði skoðana, prófana og tengdrar þjónustu á Íslandi. Starfsemi Frumherja hf. er í dag skipt upp í fjögur svið:

- Mannvirkja- og veitusvið - sviðsstjóri Kristín Erla Einarsdóttir

- Samgöngusvið - sviðsstjóri Orri Hlöðversson

- Fjármál og starfsmannahald - sviðsstjóri Jóhann Geir Harðarson

- Rekstur og þjónusta - sviðsstjórn í höndum framkvæmdastjóra

Sviðsstjórar Frumherja hf. mynda framkvæmdastjórn félagsins.

Frumherji starfar sem faggilt skoðunarstofa á fimm fagsviðum í fullu samræmi við ISO staðla 17020 og 17025. Í samræmi við kröfur þeirra staðla er fyrirtækið laust við hvers kyns viðskiptalegan, fjárhagslegan eða annan þrýsting sem haft getur áhrif á hlutleysi þess og niðurstöður skoðana. Stjórnendur fyrirtækisins skuldbinda sig til að tryggja að þessu verklagi sé haldið og að faglegra sjónarmiða og hlutleysis sé gætt í hvívetna.

Allir starfsmenn Frumherja hf. eru bundnir þagnarskyldu um það sem þeir verða almennt áskynja um í starfi sínu. Gildir þetta einnig þrátt fyrir að starfsmaðurinn hætti störfum. Niðurstöður verka sem færðar hafa verið í opinberar skrár eru hins vegar ekki trúnaðarmál.

Fyrirtækið er með starfsemi um land allt og þjónustar viðskiptavini sína á 32 starfsstöðvum á landinu. Hjá fyrirtækinu vinna um 100 manns. Þar er um að ræða færa einstaklinga sem njóta fyrsta flokks þjálfunar og aðbúnaðar við sín störf. Höfuðstöðvar félagsins eru að Þarabakka 3 í Reykjavík.

Eigandi Frumherja hf. er SKR1 ehf.  Eigandi SKR1 ehf. er Tíberius ehf. sem er félag í endanlegri eigu Andra Gunnarssonar, Fannars Ólafssonar, Þórðar Kolbeinssonar og Kristjáns Grétarssonar.

Stjórn Frumherja skipa Andri Gunnarsson, stjórnarformaður, Guðný Hansdóttir og Þórður Kolbeinsson. Framkvæmdastjóri Frumherja hf. er Orri Hlöðversson.

Athugasemdakerfi Frumherja hf


 

2022-08-16 18:47:43