Frumherji hf. byggir starfsemi sína á traustum grunni á flestum sviðum þótt kennitalan nái bara aftur til 1997. Það ár voru um 50 starfsmenn hjá fyrirtækinu og starfaði eingöngu á einu sviði, bifreiðaskoðun. Nú er fyrirtækið með rúmlega tvöfalt fleiri starfsmenn og starfar á mörgum sviðum. Þennan tíma hefur ýmislegt drifið á daga fyrirtækisins og er því lýst hér í stuttu máli.

Þann 4. febrúar 1997 varð til fyrirtæki úr uppskiptingu Bifreiðaskoðunar Íslands hf. í tvö félög. Annað fékk nafnið Bifreiðaskoðun hf. og tók við bifreiðaskoðunarhlutanum og hitt fékk nafnið Skráningarstofan hf. og tók við ökutækjaskránni og stjórnsýsluhlutverkinu. Bifreiðaskoðun hf. skipti um nafn ári síðar og heitir nú Frumherji hf., og Skráningarstofan hf. heitir nú Samgöngustofa (áður Umferðarstofa og að hluta starfsemi Umferðarráðs). Bifreiðaskoðun Íslands hf. hafði verið stofnað 1988 til að taka við bifreiðaskoðunum af Bifreiðaeftirliti ríkisins og var því áratugalöng saga nú þegar komin á bakvið þetta fyrsta svið Frumherja hf.

Fyrstu eigendur Frumherja hf. voru þeir sömu og átt höfðu Bifreiðaskoðun Íslands hf., þ.e. íslenska ríkið átti helmingshlut á móti ýmsum öðrum aðilum, flestum úr bílgreininni. Stærstu hlutarnir voru þó í eigu tryggingafélaganna. Ríkið tók þó fljótlega ákvörðun um að selja sinn hlut og hófst handa við þá vinnu.

Fyrstu stjórnendur Frumherja hf. komu úr starfsliði Bifreiðaskoðunar Íslands hf. og varð Óskar Eyjólfsson fyrsti framkvæmdastjóri félagsins, en hann hafði áður verið fjármálastjóri fyrir skiptingu.

Fyrirtækið setti sér strax þá stefnu að vera leiðandi á sviði skoðana og prófana, að bjóða þjónustu fyrir sem flesta eftirlitsþætti sem fyrirtæki og einstaklingar þyrftu reglulega á að halda og gætu fengið afgreidda á einum stað.

Strax árið 1997 var Lögmælisviðið stofnað, sem gengur nú undir nafninu Prófunarstofan, utan um löggildingar á vogum og eldsneytisdælum. Þessi starfsemi hafði áður verið hjá Löggildingastofu áratugum saman og keypti Frumherji hf. allan búnað frá stofunni eftir útboð og réði til sín þá þrjá starfsmenn sem sinnt höfðu verkefninu að mestu.

Árið 1997 voru keypt tvö félög á sviði rafmagnsskoðana og nýtt svið, Rafmagnssvið, stofnað. Þetta voru félögin Skoðun hf. og Skoðunarstofan hf. Bæði höfðu þau starfað á markaði í nokkur ár og mikil og góð reynsla hjá þeim 5 starfsmönnum sem unnu hjá félögunum.

Árið 1997 var jafnframt keypt fyrirtæki á sviði matvælaskoðana í sjávarútvegi, Nýja skoðunarstofan ehf. Þetta félag var þó rekið áfram sem sjálfstætt dótturfélag Frumherja hf. í nokkur ár (til 2003).

Íslenska ríkið seldi hlut sinn (helming í félaginu) strax á árinu 1997 og áttu starfsmenn m.a. kost á að kaupa. Félagið var fljótlega skráð á Vaxtarlista Verðbréfaþings Íslands hf. en var afskráð árið 2001 vegna þess að stjórn þess taldi að væntingar um virk viðskipti með bréf félagsins hefði ekki gengið eftir. Í framhaldinu var félagið skráð á tilboðsmarkað Verbréfaþingsins og var þar til loka árs 2002, en þá afskráð. Framkvæmdastjóri Frumherja hf., Óskar Eyjólfsson, keypti svo félagið síðla árs 2002, og átti það til 2007.

Í lok árs 2000 ákvað Orkuveita Reykjavíkur að bjóða út sölu á búnaði og þjónustu vegna notkunarmælinga á raf- og hitaorku, heitu- og köldu vatni. Frumherji hf. gerði hagstæðasta boð og stofnaði Orkusviðið fyrir þessa starfsemi árið 2001. Prófanir á mælitækjum fóru þó undir hatt Prófunarstofunnar. Hluti húsnæðis á Hesthálsi 6-8 voru teknar undir þessa starfsemi og m.a. smíðaðar tvær nýjar prófunarstofur og nýir prófunarbekkir keyptir til að sinna prófunum á rafmagns- og vatnsmælum.

Í byrjun árs 2001 var Markaðsgæslusvið stofnað utanum útboð á markaðsgæslu fyrir leikföng og rafföng sem fyrirtækið hafði orðið hlutskarpast í. Verkefnið var til þriggja ára.

Árið 2001 var framkvæmd ökuprófa boðin út, en í rúman áratug hafði verkefnið verið hjá Umferðarráði. Frumherji hf. átti hagstæðasta boð og réð til sín stóran hluta af þeim prófdómurum sem störfuðu um land allt. Verkefnið var upphalega til þriggja ára en með ákvæðum um framlengingar.

Árið 2003 var Matvælasviðið stofnað þegar Nýja skoðunarstofan ehf., dótturfélag Frumherja hf., rann inn í félagið. Starfsmenn voru 5 á þessum tíma.

Árið 2004 var Skipaskoðunarsviðið stofnað. Þá hafði verið ákveðið að færa stærstan hluta skipaskoðana sem sinnt hafði verið hjá Siglingastofnun Íslands yfir til faggiltra skoðunarstofa. Frumherji hf. hóf starfsemina með 5 þaulreyndum starfsmönnum sem verið höfðu hjá Siglingastofnun Íslands og byggði þjónustu sína þannig á traustum grunni.

Árið 2006 var samningur við Orkuveitu Reykjavíkur framlengdur um eitt ár og svo var verkefnið boðið út á ný vorið 2007. Frumherji hf. var aftur með hagstæðasta tilboðið og nýr samningur var undirritaður um þjónustu til 7 ára.

Árið 2006 urðu jafnframt framkvæmdastjóraskipti þegar Orri Hlöðversson tók við af Óskari Eyjólfssyni, en sá síðarnefndi settist í stjórn.

Árið 2007 seldi Óskar Eyjólfsson Frumherja hf. og var kaupandinn Spector ehf., félag í eigu Finns Ingólfssonar, Ásgeirs Baldurs og Helga S Guðmundssonar.

Sama ár réðist fyrirtækið í útrás og keypti norska bílabjörgunarfyrirtækið Viking redning. Um var að ræða gamalgróið fyrirtæki, eitt af þremur stórum aðilum á norska bílabjörgunarmarkaðinum. Þetta fyrirtæki var svo selt þremur árum síðar.

Árið 2010 var Bílahjálparsviðið stofnað. Hugmyndin fæddist eftir kynni stjórnenda af Viking í Noregi. Markmiðið var að þróa svipaðan bílabjörgunarmarkað og var í Noregi. Samningur náðist við stórt íslenskt tryggingafélag um þjónustu en verkefnið varð aldrei stórt. Árið 2014 var starfsemin svo seld til Króks ehf., en það fyrirtæki sinnti stærstum hluta verkefna fyrir sviðið.

Sama ár var Markaðsgæslusvið lagt niður, engin verkefni höfðu verið á sviðinu frá því fyrsta verkefninu frá 2001 lauk árið 2004.

Árið 2011 var Fasteignaskoðunarsvið stofnað og einn maður ráðinn til fyrirtækisins. Hugmyndin var að fara af stað með ástands- og áhættuskoðanir fasteigna fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Snemma á árinu 2013 var Matvælasviðið lagt niður, en þá hafði hið opinbera ákveðið að taka matvælaskoðanir aftur inn til ríkisins í stað þess að fela þær faggiltum skoðunarstofum.

Í lok árs 2013 lauk fjárhagslegri endurskipulagningu Frumherja hf., en hún hafði staðið yfir frá efnahagshruni. Eftir endurskipulagninguna átti Íslandsbanki 80% hutafjár í Frumherja á móti 20% hlut sem Orri Hlöðversson og Ásgeir Baldurs eiga í gegnum félög sín.

Þar sem Íslandsbanka er ekki heimilt að eiga rekstrarfélög eins og Frumherja nema á undanþágu í tiltekinn tíma var fyrirtækið sett í söluferli fljótlega eftir að fjárhagslegri endurskipulagningu lauk. Því ferli lauk í júní 2016 þegar gengið var frá kaupum SKR1 ehf. á öllu hlutafé Frumherja hf. Eigendur SKR1 ehf. eru Tíberius ehf. og Skriður slhf. sem er félag í rekstri og umsýslu Íslenskra verðbréfa hf.

 

 

2023-02-05 07:12:15